42799.jpg

 
書籍番号 42799
書名 歴代詩話(繁体字) CD-ROM1枚(全文版・テキスト)(単機版)
シリーズ (雕龍古籍全文検索叢書シリーズ 21)
データ
ISBN
編著者
出版年 2008年2月 
出版者 凱希メディアサービス
価格(税込) 39,000円

※以下の通りネットワーク版も同時に発売です。
 (3ユーザ)  \78,000/ (5ユーザ)  \117,000/ (10ユーザ)\195,000

※服務器:kaixi.mydns.jp
※用戸名:yongle
※密 馬:yongle
■機 能■
◇4バイトUnicode形式で7万字(繁体字)の一字検索が可能です。
◇検索対象の指定:[全文][大字][小字]を指定して検索ができます。
◇異体字、曖昧な検索、精密検索、簡体字、繁体字でも検索できます。
◇コピー(300字以内)、印刷が可能です。
◇図と文がリンクしているため、同時に閲覧が可能です。
◇テキストのみ取込み、テキストと原書の取込みの選択が可能です。
  テキストのみの取入れ後、原書の図の追加取入れも可能です。
◇Unicode対応、日本語Windowsで作動できます。
◇「*」「?」「+」「-」「|」を用いて、簡単な正規表現検索が可能です。
◇筆記、校正機能も搭載しています。
◇必要なハードディスクの空容量は、テキストのみの場合は9.5MB、
  テキストと原書をインストールする場合は200MBです。

今回収録した歴代詩話書目は下記の100種です。
一、歴代詩話書目:
原序、詩品、詩式、二十四詩品、全唐詩話、六一詩話、
温公續詩話、中山詩話、後山詩話、臨漢隱居詩話、竹坡詩話、
紫微詩話、彦周詩話、石林詩話、唐子西文録、珊瑚鉤詩話、
韻語陽秋、二老堂詩話、白石道人詩説、滄浪詩話、詩法家數、
木天禁語、詩學禁臠、談藝録、藝圃[拮頁]餘、存餘堂詩話、
夷白齋詩話、歴代詩話考索。
二、歴代詩話續編書目:
歴代詩話續編序、歴代詩話續編目録、本事詩、樂府古題要解、
詩人主客圖、風騷旨格、觀林詩話、誠齋詩話、庚溪詩話、
杜工部草堂詩話、優古堂詩話、艇齋詩話、藏海詩話、蛩溪詩話、
對床夜話、歳寒堂詩話、江西詩派小序、娯書堂詩話、[シ罅-缶]
南詩話、梅澗詩話、呉禮部詩話、詩譜、升菴詩話、藝苑卮言、
國雅品、四溟詩話、歸田詩話、逸老堂詩話、南濠詩話、麓堂詩話、
詩鏡總論、揮麈詩話。
三、清詩話書目:
薑齋詩話、答萬季埜詩問、鈍吟雜録、江西詩社宗派圖録、
梅村詩話、寒廳詩話、茗香詩論、律詩定體、然鐙記聞、師友詩
傳録、師友詩傳續録、漁洋詩話、王文簡古詩平仄論、趙秋谷所
傳聲調譜、五言詩平仄舉隅、七言詩平仄舉隅、七言詩三昧舉隅、
談龍録、聲調譜、聲調譜拾遺、蠖齋詩話、漫堂説詩、而菴詩話、
詩學纂聞、蓮坡詩話、説詩[日卒]語、原詩、全唐詩話續編、
一瓢詩話、拜經樓詩話、唐音審體、遼詩話、秋窗隨筆、野鴻詩的、
履園譚詩、説詩菅[萠リ]、秋星閣詩話、貞一齋詩説、漢詩總説、
山靜居詩話、[山見]傭説詩、消寒詩話、續詩品、白華山人詩説、
問花樓詩話、筱園詩話、詩概。